Top 200 steden  |  

Privacybeleid
van Pages24

Wij waarderen uw interesse in onze website. De inhoud van deze pagina is met grote zorg gemaakt. Helaas kunnend de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhouden kan niet worden gewaarborgd. Onze website bevat links naar websites van derden en is geïntegreerd naar externe websites waar wij geen invloed over de inhouden hebben. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor deze andere inhouden, desondanks zorgvuldige controles. De betrefende aanbieder of exploitant is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte inhouden..

1. Basisprincipes van Pages24 betrefende de verwerking van uw persoonlijke gegevens
Bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het verzamelen, verwerken en de gebruikmaking, voortvloeiend uit uw bezoek en uw gebruik van onze website, is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de wettelijke bepalingen. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden bestemd tijdens uw bezoek en het gebruik van onze website en hoe ze worden gebruikt.

Pages24 voert de bescherming van uw persoonlijke gegevens uit in overeenstemming met de volgende principes:
  1. Al uw naar Pages24 overgebrachte persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de bescherming van gegevens. Pages24 verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland en het privacybeleid van de Europese Unie.
  2. Pages24 verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend om u in staat te stellen onze website te gebruiken. Door uw gebruik of registratie geeft u hiertoe herroepelijk toestemming.
  3. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, behalve als dit te wijten is aan juridische of bestuurlijke beschikking, of onder het contract, of voor de levering van de overeengekomen diensten.
  4. Persoonlijke gegevens worden alleen voor zover nodig verzameld als onderdeel van het gebruik van de site. Als de gebruiker de gegevens zelf invoert, is dit vrijwillig, tenzij verplicht gegevens worden geëist, zijn deze van essentieel belang voor het gebruik van de dienst.

2. Registratie informatie (geldt voor commerciële gebruikers)
Pages24 verzamelt en verwerkt in het kader van de registratie van commerciële gebruikers bepaalde persoonlijke gegevens.
Pages24 zal deze informatie zonder de toestemming van de commerciële gebruiker niet aan derden doorgeven, tenzij deze toegankelijk is, of dat dit noodzakelijk is op grond van wettelijke of bestuurlijke beschikking of onder het contract.
Bovendien zijn commerciële gebruikers gevraagd tijdens de registratie hun contactgegevens in de velden (verplichte en optionele velden) in te voeren.
Door zich te registreren geeft de commerciële gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de in het kader van de contractuele relatie benodigde informatie en voor de uitvoering van de benodigde contractgegevens, en voor de overdracht van gegevens voor commerciële doeleinden, voor zover deze niet in strijd zijn met dwingende wettelijke bepalingen.
Deze toestemming is altijd herroepbaar.
3. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens
Voor zover u, als een niet-commerciële gebruiker, ons voorziet van persoonlijke gegevens, gebruiken we deze alleen voor de door u gekozen doeleinde, om te reageren op uw vragen, om met commerciële gebruikers gesloten overeenkomsten te verwerken, en voor de technische administratie.

Als u, als commerciële gebruiker, ons voorzag van uw persoonlijke gegevens, zullen deze alleen worden doorgegeven aan derden of anderszins overgedragen om een contract (voor commerciële gebruikers) te voldoen of wanneer het vereist is voor boekhoudkundige doeleinden (voor commerciële gebruikers), of als u eerder toestemming heeft gegeven dat de gebruiker U contacteert voor informatie. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken met uitwerking voor de toekomst.

Informatie van commerciële gebruikers op hun profiel of elders binnen de diensten ingestelde materialen zijn open voor het publiek.

Voor zover nodig voor het uitvoeren van de diensten van Pages24 of voor naleving van de regelgeving, worden gegevens opgeslagen. Deze gegevens zullen onmiddellijk worden verwijderd wanneer u uw toestemming intrekt of als hun kennis niet meer nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens werden opgeslagen of als hun opslag voor andere wettelijke redenen nietontvankelijk is. Met beëindiging en afwikkeling van het contract zullen alle persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwijderd.

De commerciële gebruiker staat Pages24 herroepbaar toe op elk gewenst moment hem te informeren via e-mail, fax, tekst of gesproken bericht over specifieke vragen, alsook innovaties en nieuwe aanbiedingen van Pages24 of haar dochterondernemingen.
4. Gebruik van de diensten door Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Die door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal die informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, berichten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangende diensten te verlenen. Google zal die informatie eventueel aan derden overdragen voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of in zoverre derden deze informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere data van Google in verbinding brengen. Door het veranderen van de instellingen van de browser software kan de installatie van cookies worden voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website of van BuchungsManager24 in volle omvang zult kunnen gebruiken. Door dit Privacybeleid van Pages24 te accepteren verklaart u toestemming voor het verwerken van de informatie die door Google op de wijze zoals hierboven beschreven en voor de doeleinden zoals van tevoren benoemd.

Deze website maakt gebruik van cookies, die gebruikt kunnen worden om u te identificeren tijdens uw bezoek. Een cookie wordt op uw computer opgeslagen. Na afloop van de sessie zal het cookie automatisch vervallen. U kunt deze cookie met behulp van de "Automatisch inloggen op deze computer" functie voor een automatische aanmelding permanent opslaan. De cookie bevat dan een deel van uw login gegevens in gecodeerde vorm.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies op onze webpagina's in volle omvang zult kunnen gebruiken.

Daarnaast kunt u het ontvangen de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen indien u het onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser plugin installeert.
5. Logbestanden
Voor elke pageview van deze site worden gegevens over de toegang in een logbestand, de server log, opgeslagen. De opgeslagen data set bevat de volgende gegevens:
  1. Uw IP-adres (waarmee uw computer ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd),
  2. de remote host (naam en IP-adres van de computer die de pagina opvraagt),
  3. de tijd, de status, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de website van waaruit u naar de gevraagde pagina kwam (referrer), en
  4. de product informatie en de versie van de gebruikte browser (user-agent)..

Pages24 gebruikt de loggegevens (logs) anoniem, dat wil zeggen zonder verwijzing naar uw persoon voor statistische analyses. Pages24 kan dan, bijvoorbeeld, erachter komen op welke dagen en op welke tijden de aanbiedingen van de Pages24 site bijzonder populair zijn en hoeveel datavolume gegenereerd wordt op de Pages24 website. Daarnaast kan Pages24 mogelijke fouten spotten via de logbestanden, bv defecte links of software fouten, en de logbestanden dus voor de verdere ontwikkeling van de Pages24 website gebruiken. Pages24 verbindt gegevens die zijn opgeslagen in de server logs niet met enkele personen.
6. Controle van IP-adressen
Pages24 behoud zich voor om de log-bestanden achteraf via de laatste bekende IP-adres van zulke gebruikers te controleren, die op grond van bepaalde feiten worden verdacht van de illegale gebruik of contractbreuk van de Pages24 site en / of de Pages24 diensten. Dit dient zowel voor de bescherming van de gebruikers, de veiligheid van de gebruikers en de gegevens van leden, de veiligheid van de Pages24 site en de Pages24 diensten.
7. Social plugins (Facebook)
Facebook:
Onze website maakt gebruik van sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een Facebook logo of gemerkt met de toevoeging "Facebook Social Plugin". Onze service is verder beschikbaar via een Facebook applicatie.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt, die een sociale plugin bevat, bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plugin woordt direct van Facebook naar uw browser gestuurt en van het plugin in de website ingebonden. We hebben dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verheft en informeren u volgens onze stand van kennis (http://www.facebook.com/help/?faq=17512). Dit geldt ook als u direct op Facebook gebruik maakt van de BuchungsManager24 applicatie.

Door de integratie van de plugin ontvangt Facebook de informatie dat u de betrefende pagina van onze website hebt geopend. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook de bezoek aan uw Facebook account toewijzen. Wanneer u met de plugin interageert, bijvoorbeeld u de Like knop bedient of een commentaar geeft, wordt de bijbehorende informatie vanuit uw browser direct doorgegeven aan Facebook en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, bestaat er nochtans de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres in ervaring brengt en opslagt.

Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook en uw rechten in dit opzicht en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy ontneemt u alstublieft van het Facebook privacybeleid: http://www.facebook.com/policy.php.

Als u Facebook lid bent en niet wilt dat Facebook via onze website informatie over u verzamelt en aan uw reeds door Facebook opgeslagen lid gegevens toevoegt, dan moet u zich afmelden bij Facebook voordat u onze website bezoekt.

8. Wijzigingen van dit privacybeleid
Pages24 behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen indien veranderingen als gevolg van later erkende hiaten of in de termen van door Pages24 verstrekte nieuwe diensten worden verlangd. Wijzigingen van het privacybeleid geven zakelijke gebruikers een buitengewone opzeggingsrecht binnen een termijn van twee weken vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de wijziging.
9. Beschikbaarheid van de bepalingen inzake gegevensbescherming
U kunt dit privacybeleid op elk gewenst moment downloaden en uitprinten via de Pages24.nl website onder de link "Privacybeleid".
10. Beveiligingsinformatie
Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen door het nemen van alle technische en organisatorische mogelijkheden, zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij het communiceren via e-mail kan de volledige beveiliging van gegevens niet worden gegarandeerd, dus raden we u aan vertrouwelijke informatie per post te sturen.

Vergeet niet dat wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie online openbaart (bijvoorbeeld per email), dat deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Dus u zou ongewenste berichten kunnen ontvangen wanneer u in bereiken, met openbare toegang persoonlijke informatie online verstuurt. Reageer online altijd zorgvuldig en verantwoord en besteed aandacht aan de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en / of andere persoonlijke informatie.
11. Uw rechten / Informatie / Uw contactpersoon
U hebt het recht om gratis informatie over uw opgeslagen gegevens te verkrijgen, en het recht om deze te corrigeren, blokkeren of deze gegevens te verwijderen. U kunt dit doen op elk gewenst moment door een bericht te sturen per e-mail naar info@pages24.nl.

Voor alle andere vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke gegevens, de bekendmaking, correctie, blokkering en verwijdering van gegevens en intrekking van de toestemming, kunt u contact opnemen met info@pages24.nl.


Versie: 26.01.2015