Omgaan met conflicten op de werkvloer – 5 tips

Als er iets is wat de werksfeer bederft dan zijn het wel vervelende conflicten. Het is dus zaak deze conflicten te allen tijde te vermijden. Maar hoe vermijd je conflicten op de werkvloer? Binnen een bedrijf werken vaak veel verschillende mensen met diverse karakters en ambities, wat nog wel eens kan zorgen voor botsingen en strijd. Om te zorgen dat iedereen met elkaar op goede voet op de werkvloer blijft staan, zijn er een aantal zaken die je kunt doen om conflicten op de werkvloer te voorkomen.

5 tips om conflicten te voorkomen

  1. Definieer wat acceptabel gedrag is

Stel bepaalde richtlijnen op voor ‘goed’ gedrag en communiceer deze duidelijk met je team. Denk aan een bepaalde communicatiestandaard en bepaalde regels wat betreft het gebruik van mobiele telefoons. Stel ook regels op wat betreft eten en drinken op de werkvloer en het produceren van geluid. Stel jezelf de vraag welke gedragingen als vervelend of afleidend kunnen worden ervaren door werknemers, om zo te zorgen voor een prettige werksfeer waarin iedereen zich thuis voelt.

conflicten werk management werk arbeit ruzie ongemakkelijk

  1. Druk conflicten van te voren de kop in

Het voorkomen van conflicten is altijd beter dan het oplossen van. Door van te voren te onderzoeken waar en wat de spanningsvelden zijn, kun je ruim van te voren conflicten voorkomen. Kijk hoe je deze spanningsvelden kunt oplossen of de situatie voortijdig kunt verbeteren voordat de spanning uitmondt in een conflict. Mocht het toch zo ver komen, dan kun je waarschijnlijk dit conflict beperken tot het minimale, waardoor het conflict binnen een mum van tijd is opgelost.

  1. Begrijp de WIIFM

Bij ieder conflict is de What’s In It For Me positie erg belangrijk om te begrijpen. Wat is de motivatie van beide partijen om dit conflict aan te gaan. Wat valt er te winnen en wat valt er te verliezen? Om conflicten te voorkomen is het goed om te begrijpen hoe de mensen om je heen hun doelstellingen kunnen behalen. Als je een conflict positief benadert, met het doel alle betrokkenen te helpen het beste uit de situatie te halen, dan zul je weinig obstakels tegenkomen.

conflicten werk management werk arbeit ruzie ongemakkelijk

  1. Hoe belangrijk is het?

Stel jezelf en de verschillende partijen de vraag hoe belangrijk de desbetreffende zaak waar het conflict om gaat echt is. Is de issue echt zo belangrijk dat het een conflict waard is? Als een issue conflictwaardig is, dan is het conflict het ook zeker waard opgelost te worden. Neem de situatie serieus en ga met verschillende partijen een goede gesprek aan om tot een oplossing te komen.

  1. Bekijk wat je van het conflict kunt leren

Van elk conflict valt iets te leren. Elk conflict biedt de mogelijkheid zaken vanuit een ander perspectief te bekijken en deze anders te benaderen in de toekomst. Onenigheid biedt altijd ruimte voor groei en ontwikkelingen. Zie een conflict dus niet per se als iets negatiefs, maar ook als een situatie om waardevolle lessen uit te halen.

Heb jij nog tips om problemen om de wekvloer te voorkomen of op te lossen? Laat het ons weten in een reactie.

populair vrienden colegas werk MKB ZZP connectieZorg dat je populair wordt op je werk met deze 10 tips

Volg ons op onze sociale netwerken

Alle rechten voorbehouden © Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG 1996-2019